S-KULLEN FÖDDA 22/5-15

2 HANAR OCH 1 TIK

                                                                                                              11 DAGAR  GAMLA                                                                                                                

                                            HANE                                                                  HANE                                                                 TIK

            3VECKOR

                           EDETS S-KULL

          E:  DALSJÖGÅRDENS CAPTEIN-CUNO

                   U:  TAMIKAS HENNESSY

                  

    INAVELSGRAD 0,8%   INDEX HD 93 ED 101 (19/3)

           22/5   FÖDDES 2 HANAR OCH 1 TIK

                       ALLA VALPAR ÄR BOKADE

        

4veckor

Tiden går nu är vi 5 veckor

HANE                                                                 HANE                                                               TIK

6 VECKOR GAMLA

7 VECKOR GAMLA

STROH

SIBONEY

SOLERA

                 8 VECKOR GAMLA