Lilian Kandell

                     

                              0739545202

                        Lilian@edetskennel.se

       Jag finns även på FB och Instagram

Uppåtvikt:    VÄLKOMMEN
             TILL
 EDETS KENNEL

                       Uppdaterad 5/10– 20

                    VÄLKOMMEN ZEBULON

              

                   STOLLAN och DUVAN